Episode 53a – Markus Gaupås Johansen, Sturle Vik Pedersen

5080 har drevet på ganske lenge med satire, men denne uken er Markus og Sturle tilbake ombord i skuta, som i denne uken sikter opp mot stjernene. Eller for å være helt presis sikter vi oss inn på det stikk motsatte av stjerner, men henger oss plutselig opp i en av universets mysterier: Hvordan kan noe være konstant?

Alt det og nesten ingenting mer i dagens Blicher Blücher Show!